Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie podatku PCC-2 od zakupu używanych maszyn i ciągników rolniczych

więcej...
  w sprawie wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS
więcej...
  w sprawie zakupu ziemi rolnej oraz podatku PCC-2
więcej...
  w sprawie obecnej sytuacji Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"
więcej...
  w sprawie sytuacji przemysłu spirytusowego i gorzelniczego w Polsce
więcej...
  w sprawie sportowców współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa (PRL)
więcej...
  w sprawie opodatkowania dochodów Polaków mieszkających zagranicą
więcej...
  w sprawie szkoleń strażaków OSP
więcej...
  w sprawie honorowego krwiodawstwa
więcej...
  w sprawie kryteriów konkursu na stanowisku specjalisty w placówce terenowej KRUS w Chełmie
więcej...
  w sprawie zmiany w ustawie o ochronie zwierząt
więcej...
  w sprawie przekroczenia dopuszczalnych norm substancji toksycznych w rybach
więcej...
  w sprawie mobbingu
więcej...
  w sprawie zobowiązań dotyczących zadeklarowanych działek rolnych w PROW
więcej...
  w sprawie przerw w pracy
więcej...
  w sprawie rejestracji i przeglądów okresowych pojazdów marki SAM
więcej...
  w sprawie punktów skupu zwierząt oraz umów zawieranych na dostawę zwierząt
więcej...
  w sprawie działań dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48