Działalność poselska

Interpelacje

  w sprawie zagospodarowania budynków po zamkniętych szkołach

więcej...
  w sprawie rozporządzenia dotyczącego działania Programu Młody Rolnik z PROW oraz dostępu do ziemi rolnej Skarbu Państwa
więcej...
  w sprawie rent rolniczych KRUS z tytułu niezdolności do pracy
więcej...
  w sprawie rehabilitacji rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS
więcej...
  w sprawie rekompensat w związku ze szkodami wyrządzonymi przez wilki
więcej...
  w sprawie prowizji od opłat rachunków
więcej...
  w sprawie numerów "SMS Premium" związanych z akcjami charytatywnymi
więcej...
  w sprawie pożyczek udzielanych przez EBOR
więcej...
  w sprawie wspierania rozwoju sportu i propagowania aktywności ruchowej
więcej...
  w sprawie funkcjonowania szkół rolniczych
więcej...
  w sprawie kierunku kształcenia: technik rolnik, na przykładzie Zespołu Szkół w Lubawie
więcej...
  w sprawie biegłych sądowych w Polsce
więcej...
  w sprawie oznakowania postoju taksówek
więcej...
  w sprawie braku odpowiedzi organów administracji publicznej na petycje kierowane przez obywateli
więcej...
  w sprawie populacji łosia w Polsce
więcej...
  w sprawie resocjalizacji więźniów
więcej...
  w sprawie chemizacji rolnictwa
więcej...
  w sprawie działalności Straży Granicznej w Polsce
więcej...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48