Spotkania i wydarzenia

Zamość się wyludnia

W ostatnim tygodniu brałem udział w sesjach Rady Powiatu Krasnostawskiego oraz Miasta Zamość. Obydwie dotyczyły przyjęcia budżetu. Dużą część budżetu przeznaczono na remonty dróg, niestety mało pieniędzy przeznaczono na inwestycje promujące przedsiębiorczość, oraz w innowacyjność mieszkańców. W ciągu najbliższych 35 lat prognozowany jest spadek liczby mieszkańców w większości polskich miast. Niestety te niepokojące dane dotyczą również Zamościa. 

To już ostatni dzwonek, by zacząć działać. Należy rozwijać infrastrukturę prospołeczną, prorodzinną poprzez budowę nowych żłobków, przedszkoli, programy stypendialne dla uczniów i studentów. Kolejnym niezbędnym działaniem jest tworzenie przyjaznych warunków kształcenia, na perspektywicznych kierunkach po których absolwenci znajdą zatrudnienie, kierunki które dadzą miastu impuls do działania i rozwoju.

Zatrzymanie młodych, inteligentnych, pełnych zapału młodych ludzi powinno być dla nas wszystkich priorytetem, tak aby to u nas, w naszym regionie, a nie za granicą budowali dobrobyt. Najważniejszą inwestycją powinna być nauka, wykształcenie, rozwój osobisty, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój innowacyjności - inwestowanie w człowieka, gdyż to on i jego praca stanowią największą i najważniejszą korzyść dla państwa i społeczeństwa. 

Według danych sporządzonych przez GUS, Zamość w roku 2015 liczył 64437 mieszkańców. Patrząc na prognozy opracowane przez GUS w roku 2020 liczba ludności Zamościa zmaleje do 62278 mieszkańców, zaś w roku 2030 będzie to 57262. Patrząc na dalsze opracowanie statystyczne, miasto Zamość w roku 2050 będzie liczyć jedynie 44027 mieszkańców. 

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha wyraźnie podkreślają, że za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników, jednak najważniejsze to migracje zagraniczne oraz niski przyrost naturalny. Wyludnianie się miast jest również wynikiem migracji ludności na tereny peryferyjne miast czy też na tereny wiejskie.JS
dodano: 2016-12-28


powrót